Update xu hướng Vàng TG Phiên Mỹ sau 21h00 – Ngày 27/3/2018
Chúc mừng chiến lược Bán Vàng TG quanh $1356 . Vàng đã suy giảm mạnh về sát $1340 do Chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh cùng USD hồi phục.
Khả năng chiến tranh thương mai là khó xảy ra.
Hiện tại nên xem xét Chốt lời các trạng Thái Bán quanh $1356 tại quanh $1340 và chờ Bán tiếp chủ đạo

QUAN ĐIỂM VÀ TẦM NHÌN về xu hướng Vàng TG Vẫn là Giảm chủ đạo về $1200.
HIỆN TẠI NÊN Canh MUA quanh $1340 chờ Bán tiếp
MUA $1340 – $1341
STOP LOSS $1338
CHỐT LỜI VÀ CANH BÁN QUANH $1346
BÁN $1345 – $1347
STOP LOSS $1350
CHỐT $132X

Trả lời